Bu birim enerji yönetimi uygulamalarının düzenlenmesi, enerjinin etkin ve verimli kullanılması, enerji israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin kurum bütçesi üzerindeki yükünün azaltılması, çevrenin korunması için enerji kullanımında verimliliğin artırılması amacıyla Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesinde Enerji Yönetim Biriminin kurulmasını ve Enerji Yöneticilerinin görevleri ile ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla kurulmuştur.