BİRİM YÖNETİCİSİ

Arş Gör. Dr. Fatih YİĞİT


T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Enerji ve Çevre Dairesi Başkanlığı)

T.C. Isparta Valiliği (Enerji Yönetim Birimi)